Język: pl | en
Logo
Kategoryzacja tekstu

Platforma ESD jako system analizy zapytań języka naturalnego

Platforma Enterprise Smart Datadejta, daje możliwość pogłębionej analizy zapytań, i wypowiedzi użytkowników ,oraz gromadzenia, i agregowania pozyskanych w ten sposób informacji. W Platformie ESD, możliwe jest zdefiniowanie tak zwanychtzw. „faktów”, które są wykrywane w wypowiedziach użytkowników. Wykrycie faktu następuje w przypadku, kiedy w wypowiedzi użytkownika zostaną zidentyfikowane określone znaczenia, np. na zapytania: ,
  • Ile kosztuje abonament rodzinny,
  • Jaka jest cena abonamentu rodzinnego,
  • Za ile oferujecie abonament rodzinny,
  • Cena abonamentu dla rodziny,
odpowiada fakt, – Zapytanie o cenę abonamentu rodzinnego. 

Zachęcam do skontaktowania się z nami telefonicznie, lub mailowo w celu uzyskania dodatkowych informacji o możliwościach Platformy Enterprajs Smart Dejta. Fakty mogą być wyposażone w różne grupy znaczeń. Wykrycie znaczenia powoduje zwrócenie przez system odpowiedniego identyfikatora faktu. Dodatkowo fakty mogą przynależeć do dowolnej liczby kategorii biznesowych co pozwala na realizację różnorodnych statystyk.
Mechanizm przypisywania faktów do wypowiedzi użytkowników oparty jest o konteksty oraz znaczenia. Konstrukcja mechanizmu umożliwia klasyfikację faktów (wykrywanie znaczeń) bez względu na składnię (układ części zdania) oraz fleksję zastosowanych części mowy (odmianę).
Znaczenia konfigurowane są za pomocą schematów kombinacji słów kluczowych.
Słowa kluczowe to słowa, które są potrzebne do wzbudzenia (przypisania) danego faktu. System działa w ten sposób, iż danych fakt jest przypisany do wypowiedzi wtedy (i tylko wtedy) kiedy w wypowiedzi użytkownika zawarte są wszystkie słowa z definicji. Przykładowo jeżeli użytkownik zbuduje zestaw słów dla danego faktu:
[roaming] [opłata]
Powyższy fakt zostanie zakwalifikowany w przypadku (m.in.) poniższych wypowiedzi:
  • Jakie opłaty są związane z roamingiem?
  • Ile wynoszą opłaty roamingowe?
  • Jaka jest opłata za korzystanie z roamingu?
 
Mechanizm uwzględnia dowolne konstrukcje składniowe oraz formy fleksyjne. Umożliwia również korektę literówek:
  • Jakie oplaty są zwiząane z roamingiem?
 
Poniższy schemat prezentuje poglądowe działanie systemu wykrywania znaczeń oraz przypisywania ich do kategorii:


 
Na podstawie zdefiniowanych znaczeń, Platforma ESD wykrywa znaczenia (niebieskie linie, oznaczenia: ZAINTERESOWANIE, PRODUKT_KARTA, OPŁATA_ROCZNA, PROWIZJA_BANKOMAT). Następnie zidentyfikowane znaczenia łączone są w kategorie (żółte linie, oznaczenia: ZAPYTANIE_OFERTA_KARTA, INFORMACJA_KARTA_PROWIZJA_BANKOMAT, INFORMACJA_KARTA_OPŁATA_ROCZNA).

Zobacz również:
Chatbot – system umożliwiający rozmowę w języku naturalnym z użytkownikiem strony WWW, komunikatorów, aplikacji mobilnych w technologii chat,
LiveChat – funkcja chatbota, polegająca na przekierowaniu rozmowy do rzeczywistego konsultanta BOK w sytuacji niemożności udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
CRM – zapewnia efektywność i kontrolę nad procesami sprzedaży, marketingu, windykacji i serwisu.


 

Tematy powiązane