Język: pl | en
Logo

Cyfrowa rewolucja dzieje się tu i teraz. Potrzeba nowych form komunikacji z klientami i partnerami. Potrzeba narzędzi, które otworzą drogę do zupełnie nowych modeli biznesowych, nowych ścieżek dotarcia do klientów - potrzeba nowych sposobów interakcji z odbiorcami.

cyfrowa rewolucja

Świat nowoczesnych technologii zdominował zachowania współczesnych konsumentów i determinuje rozwój globalnego biznesu. Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach globalizacji gospodarki, a Klienci - w epoce cywilizacji informacyjnej. Poziom rozwoju społeczeństw coraz częściej definiowany jest jako stopień mobilności i cyfrowego rozwoju jego uczestników.

Efektem biznesowym tych procesów są, z jednej strony, coraz większe nakłady na rozwój technologicznego know-how, z drugiej – coraz silniejsze „uczłowieczenie” technologii, przejawiające się w tworzeniu „myślących” narzędzi informatycznych odpowiadających potrzebom konsumentów.

Firmy opierające swoją działalność na codziennych relacjach z e-Klientami chcą być inteligentne. Nadmiar informacji w sieci, stały wzrost liczby użytkowników Internetu (3,1 miliardów w 2015 r.) i dynamicznie rosnąca wartość sprzedaży w sieci (1,8 bilionów USD) to tendencje, obok których nie można przejść obojętnie.

Tematy powiązane