Język: pl | en
Logo

Chatbot

to pionierski, samouczący się system wsparcia informowania i obsługi klientów. "Uczy się” w oparciu o analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. To inteligentny system, który potrafi znaleźć odpowiedź na pytanie bez względu na to w jaki sposób zostało ono zadane, a co więcej potrafi się uczyć w oparciu o odpowiedzi udzielone wcześniej. Chatbot może być elementem istniejącej strony internetowej. Taki program nie tylko będzie odpowiadał na pytania zaczerpnięte ze swojej bazy wiedzy, ale dodatkowo przeszukiwał całą stronę WWW w poszukiwaniu dodatkowych informacji odpowiadających na pytania użytkownika. Rozwiązanie to, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, pozwala na obniżenie kosztów obsługi sięgające kilkudziesięciu procent. Jednocześnie jest niezwykle proste we wdrożeniu. Nie wymaga inwestycji w infrastrukturę, budowania baz wiedzy, zmiany procesów biznesowych, zaangażowania pracowników – teoretycznie może być uruchomione w przeciągu jednego dnia roboczego.

Mogę Ci również powiedzieć o następujących zagadnieniach:

Tematy powiązane